LAGAR

Det finns ett antal lagar, så kallade arbetsmarknadslagar. Dessa lagar är ofta kompletterade av centrala och/eller lokala avtal. Tillsammans bestämmer de dina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Några av de viktigaste lagarna är:


 • Arbetsmiljölagen (1977:1160)
 • Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
 • Arbetstidslagen (1982:673)
 • Lagen gäller, med några undantag varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
 • Diskrimineringslag (2008:567)
 • Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön
 • Förtroendemannalagen (1974:358)
 • Lagen ger de fackligt förtroendevalda rätt att på betald arbetstid arbeta med frågor som har att göra med förhållandena på den egna arbetsplatsen.
 • Föräldraledighetslagen (1995:584)
 • En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag.
 • Jämställdhetslagen (1991:433)
 • Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet).