ARBETSLÖSHETSKASSORNAS
SAMORGANISATION


Här hittar du direktlänkar och PDF-filer.
(Materialet är hämtade från Arbetslöshetskassornas Samorganisation)
ArbetslöshetsavgiftArbetslöshetsavgiften, som inbetalas till staten, ska motsvara 33% av den inkomstrelaterade ersättningen en arbetslöshetskassa betalar ut och är fastställd till 75 kronor per månad from 1 januari 2011.

Från och med 1 juni 2012 höjs arbetslöshetsavgiften till 125 kronor i månaden på grund av ökad arbetslöshet.

Arbetslöshetsavgiften betalas ej av den som är arbetslös med arbetslöshetsersättning och som inte utfört något förvärvsarbete under en kalendermånad.

Avgiftsbefriad är även den som uppburit sjukpenning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning, förutsatt att anställning har saknats under hela kalendermånaden.

Hur ansöker jag om lägre medlemsavgift vid exempelvis sjukdom? Har du sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning och om du dessutom saknar anställning och inte är företagare måste du upplysa a-kassan om detta för att kunna få den lägre medlemsavgiften.

Totalavgiften: (inklusive grundavgiften) är 217 kronor från och med den 1 juni 2012

Inträdesvillkor

Den som arbetar inom kassans verksamhetsområde vid ansökningstillfället har rätt till inträde i kassan.

Även den som inte arbetar vid ansökningstillfället har rätt till inträde, om personen arbetade inom kassans verksamhetsområde när han eller hon senast arbetade.

Det gamla kravet om minst 17 timmars arbete i snitt per vecka för inträde, som gällde före den 1 juli 2009, har alltså tagits bort.

Inträdesgrundande arbete är "reguljärt förvärvsarbete" (vanlig anställning), men även anställning med anställningsstöd, arbete inom Samhall, lönebidragsanställning och offentligt skyddat arbete (OSA) kan grunda rätt till medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Medlemsavgift (grundavgift)

Som medlem i kassan betalar du en medlemsavgift. Den ska täcka arbetslöshetskassans kostnader för administrationen och finansieringavgiften som kassan betalar till staten.

Är du medlem i såväl förbund som arbetslöshetskassa är medlemsavgiften till kassan en del av den totala medlemsavgiften. Medlemsavgiften till kassan har fastställts till 92 kronor per månad from 1 juni 2012 (tom 2012-05-31 95 kr/månad).

Totalavgiften (inklusive arbetslöshetsavgift) är 217 kronor från och med 1 juni 2012.