Avtalsförsäkringar

Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas också av avtalsförsäkringar. Dessa ger dig ekonomiskt stöd bland annat om du blir sjuk eller skadar dig i arbetet. Tack vare kollektivavtalet avsätts dessutom pengar till din pension i form av avtalspension.

Försäkringarna finansieras med pengar som du avstått vid riksavtalsförhandlingar.Avtalspension SAF-LO:
Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal betalar din arbetsgivare in premier till din avtalspension. Du kan själv bestämma om premierna ska placeras i traditionell försäkring eller i fondförsäkring.

För dig som är ung kan en fondförsäkring ge högre avkastning då pengarna placeras på lång sikt. En högre avkastning kan betyda mycket hägre pension. Avstår du från att välja placeras dina premier automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring.

Läs mer om Avtalspension SAF-LO:Avtalsgruppsjukförsäkring - AGS:
Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du söka ersättning från AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, om du är sjukskriven längre än sjuklöneperioden.

Blanketter för ansökan om AGS finns hos ditt fackförbund och hos din arbetsgivare. Med AGS blir den sammanlagda sjukpenning cirka 90 procent av din lön. AGS-dagsersättning betalas från den dag sjuklönen upphör och som längst 360 dagar.

Läs mer om Avtalsgruppsjukförsäkring - AGSTrygghetsförsäkring vid arbetsskada - TFA:
Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal är du försäkrad om du råkar ut för olycksfall, arbetssjukdomar eller arbetsskada.

Anmäl alltid alla arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall även om de går att fixa med plåster eller en kortare sjukskrivning. Varje anmälan ökar våra möjligheter att ställa högre krav på arbetsmiljö.

Läs mer om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada - TFATjänstegrupplivförsäkring - TGL:
Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal gäller TGL, Tjänstegrupplivförsäkring. Den ger dina närmaste ekonomisk ersättning om du avlider i yrkesverksam ålder.

Tjänstegrupplivförsäkring - TGL, gäller fullt ut om du arbetar minst 16 timmar i veckan. Arbetar du mellan 8-15 timmar per vecka gäller halva beloppet. Arbetar du under åtta timmar per vecka gäller inte TGL.

Läs mer om Tjänstegrupplivförsäkring - TGLAvgångsbidrag - AGB:
Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av AGB, Försäkring om avgångsbidrag. AGB riktar sig till anställda som förlorar jobbet.

Du ska ha fyllt 40 år vid tillsvidareanställningens upphörande och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som varit anslutna till AGB-försäkringen. Femårsperioden räknas utifrån tillsvidareanställningens upphörande.

Du har rätt till AGB längst t.o.m. den månad före den du fyller 65 år.

Läs mer om Avgångsbidrag - AGB